Typy cloudových služieb

  • Softvér ako služba – SaaS (Software as a Service). Schopnosť cloudu poskytnutá spotrebiteľovi použiť poskytovateľovu aplikáciu bežiacu na cloudovej infraštruktúre.HD-Technology-Wallpaper-1 Tieto aplikácie sú dostupné z rôznych klientskych zariadení a to buď prostredníctvom rozhrania tenkého klienta, ako je webový prehliadač (napríklad webový e-mail), alebo rozhraním programu. Spotrebiteľ nemanažuje alebo neriadi základnú cloudovú infraštruktúru vrátane sietí, serverov, operačných systémov, úložiska alebo dokonca individuálnych funkcií aplikácie, s možnou výnimkou obmedzených špecifických používateľských nastavení konfigurácie aplikácie.

  • Platforma ako služba  – PaaS (Platform as a Service). Schopnosť cloudu poskytnutá spotrebiteľovi nasadiť na cloudovú infraštruktúra spotrebiteľom vytvorené alebo získané aplikácie vytvorené pomocou programovacích jazykov, knižníc, služieb a nástrojov podporovaných poskytovateľom. Spotrebiteľ nemanažuje alebo neriadi základnú cloudovú infraštruktúru vrátane siete, serverov, operačných systémov alebo úložiska, ale má kontrolu nad nasadenými aplikáciami a nastavením konfigurácie pre hosťujúce prostredie aplikácie.

  • Infraštruktúra ako služba – IaaS (Infrastructure as a Service). Schopnosť cloudu poskytnutá spotrebiteľovi zabezpečiť spracovanie, úložisko, siete a ďalšie základné výpočtové zdroje, kde spotrebiteľ je schopný nasadiť a spustiť ľubovoľný softvér, ktorý môže obsahovať operačné systémy a aplikácie. Spotrebiteľ nemanažuje alebo neriadi základnú cloudovú infraštruktúru, ale má kontrolu nad operačnými systémami, úložiskom a zavedenými aplikáciami, prípadne disponuje obmedzenou kontrolou nad vybranými zložkami v sieti (napríklad uzlami bezpečnostných brán a prístupových bodov).

Niektoré zdroje uvádzajú aj ďalšie modely cloudových služieb:

  • Sieť ako služba – NaaS (Network as a Service),

  • Pracovná plocha ako služba – DaaS (Desktop as a Service),

  • Riadenie ako služba – MaaS (Management as a Service),

  • Obchodný proces ako služba – BPaaS (Business Process as a Service),

  • Informácia ako služba – INFaaS (INFormation as a Service),

  • Všetko ako služba – EaaS (Everythihg as a Service).