Dátové úložisko

Kľúč k Vašim dátam je (len) vo Vašich rukách.

Bezpečná elektronická komunikácia a ukladanie dát

Pre mnohých jednotlivcov a firmy je potrebné, aby ich tajomstvá, know-how alebo proste len citlivé a explozívne informácie mohli uložiť a komunikovať zabezpečeným spôsobom tak, aby sa ku nim nedostal nikto nepovolaný.

Prvým najbežnejším postupom je zasielanie takýchto údajov cez e-mail. Akonáhle odošlete e-mail, tak ho už nemáte pod kontrolou, čiže akákoľvek chyba v adrese, omyl alebo zlomyseľné preposlanie nesprávnej osobe môžu rezultovať do značných problémov. Ak je príloha príliš veľká, tak nemusí niektorým adresátom takýto e-mail vôbec doraziť.

Naše riešenie všetky tieto riziká eliminuje a zabezpečí aby správu dostal práve ten, komu je určená a navyše aj tento príjmateľ sa musí ešte autentifikovať, čiže je to forma akejsi „doručenky“ na známej obálke s modrým pruhom. Prenášajú sa len odkazy (linky) do zabezpečeného dátového úložiska. Takisto klienti resp. spolupracujúca strana nemusí zasielať citlivé dáta cez e-mail, nakoľko táto výnimočná technológia má vyriešené aj bezpečné preberanie dát. Takže zasielaniu citlivých (osobných) údajov cez obyčajný email môže odzvoniť.

Podobne je to aj s ukladaním dát do zabezpečených cloudových úložísk. Je technicky vylúčené, aby administrátor mal prístup ku takto uloženým dátam.  Týmto je vylúčené, aby akokoľvek neseriózny administrátor s nekalými úmyslami mohol zneužiť svoje oprávnenia a dostať sa ku dátam, ku ktorým by vôbec nemal mať prístup.

Nová technológia umožňuje ešte vyššiu formu ochrany dát podľa stupňa pridelených oprávnení ku dátam. Najnižšia úroveň má možnosť „len pre tvoje oči“, žiadny text nie je možné skopírovať, vytlačiť ani preposlať. Toto má význam pri príprave citlivých dát, zmlúv, ponúk do verejných súťaží apod., ktorých predčasné zverejnenie (krádež know-how, resp. únik) by mohlo napáchať veľké škody. Ak niekto opustí firmu, s takto zabezpečenými dátami nemôže nič urobiť (okrem ich vymazania…).

Je možné zabezpečiť, že súbory sa otvárajú iba v pamäti a na lokálnom počítači po nich „nezostane ani stopa“, čiže ak vám zmizne počítač (napríklad krádež), netreba sa obávať následkov z úniku a prezradenia.

Oprávnenia je možné nastaviť od úplne voľných až po úplne „paranoidne“. V neposlednom rade je touto technológiou zabezpečená aj výrazná miera ochrany pred katastrofickou udalosťou (disaster recovery) dát po strate alebo zničení notebooku a vďaka ukladaniu jednotlivých verzií aj čiastočná ochrana proti ransomwaru.

2 muchy jednou ranou

A v neposlednom rade sa môžete tešiť aj z toho, implementáciou nami ponúkaného riešenia ste „GDPR Complaint“, čiže spĺňate požiadavky GDPR, európskeho nariadenia, ktoré už od mája 2018 trápi mnohých. Čiže okrem ochránenia svojich dát a komunikácie ste zároveň naplnili literu zákona.

Ponúkané riešenie sa ešte nepodarilo prelomiť ani jednému hackerovi a doteraz si všetci „vylámali zuby“.