Technologické minimum

Základné  predpoklady pre využívanie cloudových služieb

 technology_pic

  • Širokopásmový sieťový prístup. Funkcie cloudu sú k dispozícii cez sieť (spravidla internet) a prístupné prostredníctvom štandardizovaných mechanizmov, ktoré podporujú používanie heterogénnych platforiem – tenkého alebo tučného klienta (napríklad mobilné telefóny, tablety, notebooky, pracovné stanice …).

  • Pružnosť (elasticita). Kapacita cloudu môže byť elasticky zabezpečovaná a uvoľňovaná v niektorých prípadoch automaticky, vo zvýšenej alebo zníženej miere úmernej dopytu. Zabezpečená dostupná kapacita cloudu sa pre spotrebiteľa môže zdať neobmedzená a môže mu byť poskytnutá kedykoľvek v ľubovoľnom množstve.

  • Merateľnosť služieb. Cloudové systémy automaticky riadia a optimalizujú využitie dostupných zdrojov s využitím funkcie merania na určitej úrovni abstrakcie zodpovedajúcej typu služby (napríklad pamäť, spracovanie, šírka pásma a aktívne používateľské účty). Používanie zdrojov môže byť monitorované, riadené a oznamované tak, aby sa zabezpečila transparentnosť ako pre poskytovateľa tak aj pre spotrebiteľa využívanej služby.

  • Samoobslužný charakter podľa požiadaviek. Spotrebiteľ si môže jednostranne vo vlastnej réžii objednať požadovanú výpočtovú kapacitu (napr. čas a výkonservera a sieťové úložisko s príslušnou kapacitou) podľa potreby automaticky bez nevyhnutnosti ľudskej interakcie s každým poskytovateľom služieb.

  • Združovanie zdrojov. Výpočtové zdroje poskytovateľa sú združené tak, aby slúžili viacerým spotrebiteľom pomocou modelu viacerých nájomcov, s rôznymi fyzickými a virtuálnymi zdrojmi dynamicky prerozdeľovanými podľa žiadosti spotrebiteľa. Pri prideľovaní zdrojov existuje princíp nezávislosti umiestnenia v tom, že zákazník vo všeobecnosti nemá žiadnu kontrolu alebo vedomosť o presnom umiestnení poskytnutých zdrojov, ale môže byť schopný určiť umiestnenie na vyššej úrovni abstrakcie (napríklad štát alebo dátové centrum). Príklady prostriedkov zahŕňajú dátové úložiská, výpočtový výkon, veľkosť operačnej pamäte a šírku pásma siete.