Náklady

V prípade tradičného informačného systému sú investičné náklady pri budovaní takéhoto systému značné, často rádovo desiatky až stovky tisíc eur. Tradičné systémy potrebujú viacero aplikačných serverov, dátové úložiská, sieťovú a bezpečnostnú infraštruktúru a aj environmentálne zabezpečenie (klimatizácia, UPS). euraseMedzi investície je možné zaradiť aj náklady na školenia a vzdelávanie odborného personálu, ktoré je nevyhnutné pre zachovanie požadovanej kvality prevádzky informačných systémov.  V prípade umiestnenia IT do cloudu sú všetky náklady premietnuté na základe zazmluvnených služieb v pravidelnom poplatku za služby. Možnosť eliminácie investičných nákladov mimoriadne atraktívna, nakoľko pri zostavovaní finančného plánu je obhájenie výšky prevádzkových nákladov omnoho jednoduchšie ako argumentácia a zdôvodnenie potrebných vysokých investícií do IT. Vrcholové manažmenty podnikov často krát vnímajú informatiku ako nechcené dieťa, aj keď si uvedomujú jej význam, považujú ju za bezodného hltača veľkých investícií a reálne prevádzka IT “negeneruje” zisk. Prevádzkové náklady naopak chápu ako nevyhnutné financovanie prevádzky samotného podniku.  Preto sú prevádzkové prostriedky schvaľované omnoho jednoduchšie. V tradičnom ponímaní IT tieto náklady predstavujú mzdové náležitosti odborného personálu, náklady na energie, licenčné poplatky za používanie SW, môžu v nich byť obsiahnuté náklady za prenájom priestorov (ak spoločnosť nie je majiteľom prevádzkových priestorov), telekomunikačné poplatky (sieťové pripojenie, telefóny obslužného personálu), prípadne aj iné špecifické poplatky, ktoré závisia od konkrétnych podmienok danej firmy (napríklad prevádzka služobných motorových vozidiel a pod.).  V prípade umiestnenia IT do cloudu sa takmer všetky prevádzkové náklady premietnu na základe zazmluvneného rozsahu poskytovaných služieb do pravidelného poplatku za služby. Z vyššie vymenovaných nákladových položiek v prípade prevádzky IT v cloude môžu zostať telekomunikačné poplatky, pretože spoľahlivé širokopásmové telekomunikačné pripojenie je základným predpokladom fungovania IT v cloude.