Naše poslanie

Dnes

sisyphus01Mnohokrát sme svedkami toho, ako ľudia vo firmách, ale aj doma, nadávajú na nekvalitu IT systémov, vysoké ceny, nedodržanie sľubov, zložité návody a podobne. Veľakrát musia ľudia robiť otrocky sa opakujúcu prácu bez toho, aby niekto zodpovedný popremýšľal ako to „dať urobiť IT“. Áno, priznávame, mnohokrát je to presne tak, aj keď nie vždy. Chceli by sme svojou činnosťou obraz IT u ľudí a firiem vylepšiť, lebo sme presvedčení, že IT je hlavne, a to podčiarkujeme, o ľuďoch a mnoho problémov sa dá vyriešiť kvalitnejšou a aktívnejšou komunikáciou.

Čo chceme

success-512Našou snahou je pomáhať zákazníkom, ktorí si uvedomujú výhody „dobrého IT“, no nemajú naň dostatok zdrojov, či už ľudských alebo finančných … A aby IT nebolo na „čestnom poslednom mieste“…

Neponúkame veľké projekty, ale malé rady a nápady, ktoré veľa nestoja a usporia mnoho. Sme presvedčení, že toto je pre mnohé firmy cesta do budúcnosti.

Odpozorované zo života

 V mnohých firmách sa ľudia trápia so systémom, ktorý majú, nevedia ho ovládať, nespĺňa ich požiadavky, je pre nich skôr brzdou ako prínosom. Avšak keďže to ešte stále „nejako ide“, tak sa nič nedeje. Samozrejme vzniká napätie, ktoré bude treba jedného dňa riešiť. Odkladanie riešenia týchto vecí s tým, že „veď to jesť nepýta“, sa už mnohým vypomstilo. Škody, ktoré takto vznikli boli oveľa väčšie ako cena ponúkaných riešení, a ku tomu všetkému ešte aj ten stres … a pritom by stačilo tak málo, dať si včas poradiť a nesnažiť sa byť vo všetkom sám odborníkom.