Cloud ako IT filozofia

Informačné technológie a ich prevádzka v súčasnosti v podnikovej sfére je primárne orientovaná na samotnú správu užívateľských účtov, dát a technickej infraštruktúry. Samotná infraštruktúra je komplexná , uzavretá v izolovaných systémoch, jej manažment je zložitý, náročný na ľudské zdroje a komplikovaný. 39414c_d73af7f40e344876839bb9f29c0387e7Nároky na obslužný IT personál sú mimoriadne vysoké a zároveň inovačné technologické cykly sa neustále výrazne skracujú, čo si vyžaduje neustále vzdelávanie a preškoľovanie pracovníkov. Prísne vzaté, kreatívny potenciál IT špecialistov je v súčasnosti obmedzovaný na rozsiahlu interpretáciu a reportovanie v podstate historických dát. Takúto filozofiu IT systémov môžeme pokojne nazvať ako IT uplynulej doby.

Súčasná doba sa ale zásadne mení. Dnes už užívatelia informačných systémov, či sú to zákazníci alebo aj zamestnanci poskytovateľa IT služieb, títo všetci požadujú spoľahlivý a najmä okamžitý prístup k aplikáciám a dátam primárne z mobilných zariadení, ako sú prenosné počítače, tablety či smartfóny. Zároveň požadujú, aby drvivá väčšina dát zákazníkov a partnerov bola spracovaná v reálnom čase tak, aby sa okamžite vytváral akýsi prediktívny model požiadaviek a správania sa trhu v blízkej budúcnosti. Životný cyklus biznis aplikácií sa neustále skracuje, dynamika trhu vyžaduje aby cyklus vývoja nových aplikácií, reagujúcich na požiadavky trhu sa neustále skracoval. Súčasné IT v podnikoch a firmách by malo byť preto značne adaptívne, pričom by malo poskytovať takmer okamžitý prístup k nenákladnej a elastickej výpočtovej, úložnej a sieťovej infraštruktúre, čo je ale v protiklade s technickým a ekonomickým plánovaním v komerčnej sfére.