Trochu z histórie

Pohľad do histórie nám pripomenie skutočnosť, že koncepcia cloudovej technológie nie je až takou prevratnou novinkou. ibm.7090V 60. a 70. rokoch dominovali v dátových strediskách sálové počítače, tzv. mainframe, ktoré v pozmenenej podobe prežili až dodnes. Koncepcia sálových počítačov bola založená na zdieľaní na danú dobu mohutných výpočtových zdrojov viacerými užívateľmi súčasne. Sálové počítače boli veľké, náročné na energiu i odbornú obsluhu, no v danom období to bol takmer jediný dostupný technický prostriedok na hromadné spracovanie dát. smepUžívatelia pristupovali k centrálnemu výpočtovému systému prostredníctvom neinteligentných terminálov a pre vzdialený prístup sa používalo modemové spojenie cez bežne dostupné telefónne linky. Spúšťanie programov prebiehalo takmer výlučne v dávkovom režime a aplikácie v reálnom čase boli výsadou akademickej, vedecko-výskumnej alebo armádnej komunity. Napriek tomu táto platforma obsahovala zárodky dnešnej cloudovej technológie, keď napríklad na prelome 60. a 70. rokov spoločnosť IBM vyvinula a implementovala do operačných systémov sálových počítačov technológiu virtuálnych počítačov !!! Práve koncepcia veľkého zabezpečeného centralizovaného výpočtového výkonu s veľkokapacitnými úložiskami dát sa stala predobrazom koncepcie dnešných riešení na platforme cloud.