Čo je cloud ?

Tradičný pohľad na IT v súčasnosti je výrazne ovplyvnený narastajúcou mobilitou používateľov informačných systémov, rozmachom sociálnych sietí ako aj fenoménom Big Data. Sme dnes svedkami podobnej situácie spred niekoľkých rokov, cloud-485399_640kedy do IT sveta začali prenikať virtualizačné technológie, celá odborná verejnosť o týchto technológiách intenzívne diskutovala, problematike boli venované mnohé odborné konferencie a semináre, obchodní zástupcovia ponúkali komplexné riešenia založené na týchto technológiách ale v tomto období nebol nikto schopný takéto riešenie úspešne zrealizovať a naimplementovať na profesionálnej úrovni. Technológia musela dozrieť a až po určitom čase bola možná realizácia komerčne úspešných projektov. Dnes je virtualizácia ako technológia bežná nielen v prostredí dátových centier, ale aj u bežných užívateľov na osobných počítačoch.

 Čo to vlastne ten cloud je ? Je to technológia ? Je to služba ? Nový obchodný model ? Nová IT filozofia ? Outsourcing IT zdrojov ? Nová podoba prístupu k podnikovému IT ? Na túto otázku nie je možné dať jednoznačnú odpoveď. S istotou je ale možné prehlásiť, že cloudové technológie si nachádzajú svoje stabilné miesto vo svete IT. Odvážnejší tvrdia, že je to trend rozvoja IT ako celého odvetvia. Cloud je možné charakterizovať jednoducho ako sprístupnenie a poskytovanie služieb, aplikácií a programov umiestnených na internetových serveroch kdekoľvek na svete. Užívateľ môže pristupovať k takýmto službám a aplikáciam prakticky odkiaľkoľvek cez internetové pripojenie prostredníctvom klientskej aplikácie alebo cez internetový prehliadač. S istou formou základnej funkcionality cloudu sa stretol takmer každý užívateľ výpočtovej techniky. Veď kto dnes nemá založený e-mailový účet u niektorej z najväčších poskytovateľov internetových služieb, ako je Google, Yahoo alebo Microsoft ? Pritom prevádzkovanie a správa e-mailových schránok so vzdialeným prístupom klientov k tejto službe je v podstate cloudovou službou.