Naša ponuka

Bezpečná komunikácia

Nielen vo svete IT v súčasnosti významne rezonuje otázka bezpečnosti a súkromia zdieľaných informácií. Týka sa to dokumentov, mailov, fotografií, skrátka akéhokoľvek digitálneho obsahu, ktorý sa pohybuje vo svete internetu. Denne sme konfrontovaní so správami o úniku informácií, od prelomení bezpečnostných zábran, “hacknutí” súkromných mailových schránok až po narušenie riadiacich systémov v priemyselných odvetviach. Nadobúdame všetci pocit, že na každom kroku číha nebezpečenstvo, neustále sa niekto snaží nabúrať sa do nášho súkromného priestoru a že nás neustále sleduje akýsi “Veľký brat”. A pri tom pri Vašej práci potrebujete dôvernosť a súkromie, Vaše dokumenty a informácie môžu často obsahovať údaje, ktoré by sa nemali dostať do nepovolaných rúk. Bond2Najkritickejší je pritom ľudský faktor, ale je možné prijať opatrenia a zvoliť si také riešenie, ktoré riziko úniku dát a informácií eliminuje na najnižšiu možnú mieru. Vieme Vám ponúknuť riešenia presne podľa Vašich potrieb tak, aby ste mali vždy pod kontrolou to, čo, komu a ako posielate. Aby ste si boli istí, že Vami odoslané dáta a informácie boli doručené iba presne tomu, koho vy určíte.

Dátové úložisko

Vieme napríklad ponúknuť riešenie pre bezpečnú emailovú komunikáciu, vynikajúce riešenie pre všetkých, ktorí si uvedomujú jej význam. Hlavnými prednosťami riešenia sú:

Trvalé kryptovanie

(Správy sú trvalo zakryptované, aj pri prenose po linkách a na mailových serveroch. Preverené kryptovacie algoritmy AES, RSA a OpenPGP zaručujú absenciu zadných dvierok pričom na kryptovanie sa využívajú 4096 bitové kľúče)

Zabezpečená komunikácia prostredníctvom protokolu SSL

Žiadny prístup k užívateľským dátam

(Zakryptované užívateľské dáta nie sú prístupné poskytovateľovi služby,  kryptovací kľúč správy sa neposiela, zostáva na užívateľskom zariadení. V prípade jeho straty nie je možné pristupovať k obsahu správ)

Anonymita

(Celá emailová komunikácia je zabezpečená bez trasovania či logovania akýchkoľvek osobných údajov, ktoré by mohli byť použité na osobnú identifikáciu)

Samodeštrukčné správy

(Emaily nemusia byť trvalo uchovávané, po nastavení doby expirácie stratia platnosť a sú automaticky vymazané)

Zabezpečená komunikácia s inými poskytovateľmi e-mailových služieb

(Posielanie zakryptovaných mailov na iné mailové servery tretích strán zabezpečené pomocou symetrického šifrovania, neprenáša sa obsah emailu, prijímateľ namiesto správy obdrží iba link, z ktorého je možné správu stiahnuť)

Profesionálna podpora

Špičková technológia

(Mailhosting v režime 24×7 na báze plnej redundancie, technickej aj personálnej, zabezpečené priestory dátových centier, vlastná redundantná infraštruktúra,  odolná voči výpadkom, vyhradená sieťová infraštruktúra, rezistentná aj voči DDoS útokom)

Ponúkame taktiež úvod do problematiky cloud computingu z rôznych uhlov pohľadu. Keďže nie sme prevádzkovateľom ani poskytovateľom cloudových služieb, nemáme ani preferovaných cloudových partnerov. V tom je naša výhoda, pretože vieme objektívne pomôcť pri hľadaní najoptimálnejšieho riešenia. Chceme načrtnúť celú šírku problematiky okolo cloudu ako takého a zároveň tým chceme prezentovať, že v oblasti cloudov sme “doma” a nie v “oblakoch”. Pozrite si Informácie pre Vás.

Naša ponuka pre Vás