Ponuka

Balík
ARX Basic ARX Extended ARX Professional Poznámka
Počet plných licencií       1.2      od 3       od 5
Počet zariadení       10        10        10
Počet hosťovských licencií        1         3         5 Ďalšie na   dotaz
Veľkosť úložiska / Užívateľ      1TB       1TB      1TB
Max. Veľkosť súboru    10 GB     10 GB     10 GB
Bezpečné zasielanie – max. veľkosť súboru      5 GB      5 GB      5 GB
Outlook integrácia         x        x         x
Audit reporty         x
Bezpečné prijímanie dát         x        x         x
Prístup k dátam cez App / Web         x        x        x
Definovateľný Timeout         x        x        x
Bezpečné zdieľanie dát         x        x        x
Bezpečné zdieľanie dát len v rámci firmy        x
Obmedzenie prístupu len z určitých typov zariadení        x
Obmedzenie spracovania citlivých dokumentov        x
Individuálne nastaviteľné web-rozhranie (Corporate Design)       x
Proaktívny monitoring zdieľania       x
Potlačenie lokálneho ukladania dát        x         x       x
Hotline Podpora        x         x       x
Emailová podpora         x       x
Osobný kontakt na podporu       x
Pomoc pri nasadení do prevádzky        x       x
2-Faktorová autentifikácia        x       x       x
Obmedzenie prístupu len z istých IP adries       x
Výmaz na diaľku pri strate / krádeži zariadenia        x       x       x
Zablokovanie na diaľku pri strate / krádeži zariadenia        x       x       x
Prolongácia automaticky automaticky automaticky
Výpovedná lehota      30 Dní      30 Dní      30 Dní
Vlastný admin        x
Obnova po katastrofickej udalosti (Disaster Recovery)        x         x        x
Versionovanie súborov        x         x        x
Voliteľná krajina uiloženia dát (za príplatok)        x
Jazyky ovládania (DE, EN, FR, ES)          x         x        x
Jasné oddelenie osobného a firemného obsahu         x         x        x
Reset hesla         x         x        x
Špecifické nastavenia pre rôzne odvetvia        x